Aandachtstip SponsorMan Augustus 2017

De aandachtstip van de SponsorMan: Help uw sponsor

Om sponsoring effectief te laten zijn is communicatie noodzakelijk. De club kan natuurlijk over de sponsor communiceren, maar de sponsor ook over de club. Wij reiken via de Toolkit, het Voortgangsoverzicht en onze nieuwsbrief diverse tools aan om dit goed te regelen. Hierbij een aantal voorbeelden:

Tekst op de website van de sponsor
Er zijn maar weinig sponsors die zelf communiceren over het feit dat ze lokale sportverenigingen sponsoren. Vaak komt het doordat ze er simpelweg niet aan denken of er geen tijd voor maken.  Dat is zonde, want uitdragen van het sponsorschap straalt af op het bedrijf. In het Voortgangsoverzicht (Stap 9.1) vindt u een format nieuwsbericht die voor die u aan het begin van het nieuwe seizoen aan de sponsors kunt sturen om op de website, op social media en in de nieuwsbrief te plaatsen.

Het sponsorinterview
In de toolkit vindt u een format terug voor een sponsorinterview. Door de antwoorden op de vragen uit dit interview krijgt de achterban van de vereniging een beeld van het bedrijf, maar ook een concrete reden om contact op te nemen. De antwoorden van de sponsor geven vaak ook aanleiding om ze te wijzen op de mogelijkheden om te adverteren via de website of de schermen op locatie. Mail het format naar (een deel van) uw sponsor en nodig ze uit om de vragen te beantwoorden. Als uw ze vervolgens (twee)wekelijks publiceert is er het hele jaar extra aandacht voor uw sponsors.

Het nieuwe ledenpakket
Elk seizoen begroeten jullie weer nieuwe leden. Ook dit biedt mogelijkheden voor het onder de aandacht brengen van sponsors. Stap 10.1 in het voortgangsoverzicht leert u hoe u dit met een ‘nieuwe ledenpakket’ doet.

Contributiekorting
Nog een creatieve manier die wij eerder belichtten is de contributiekorting. Dankzij een speciale bijlage bij de contributiefactuur wordt de contributie én de sponsorbijdrage zo weer terugverdiend. Klik hier voor meer informatie

We zullen ook het komend seizoen weer heel veel mogelijkheden om uw sponsors meer aandacht te geven met u delen via de Aandachtstip in de SponsorMan nieuwsbrief. Hou deze in de gaten en maak iemand binnen de commissie voor het opvolgen van deze adviezen. Dan is voldoende aandacht voor uw sponsors gegarandeerd.

Elke maand tips van de SponsorMan ontvangen?

Wilt u elke maand de tips en trucs van de SponsorMan ontvangen? Neem dan contact op via sponsorman@sponsorvisie.nl.