Heeft u nieuwe plannen die u wilt financieren?

Heeft u geld nodig voor nieuwe plannen, zoals de (ver)bouw van een kantine, aanleg van een nieuw veld of de aanschaf van een zaalhockeyhal? Dan kunt u direct profiteren van de voordelen die obligatieplan.nl biedt. U bespaart hiermee al snel duizenden euro's voor de vereniging.

Heeft u een lopende financiering?

Heeft uw organisatie al een lopende financiering? Dan kunt u die bestaande lening nu herfinancieren door middel van het uitgeven van obligaties aan de leden. Hierdoor kunnen aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd. Zeker als u gebruik maakt van de fiscale mogelijkheden van een periodieke gift.

Bereken uw voordeel met de gratis rekentool

U wilt natuurlijk weten hoeveel geld u kunt besparen door te lenen bij de leden in plaats van bij de bank. De rekentool geeft u daar inzicht in. Daarbij kan rekening gehouden worden met alle aflossingsvormen, looptijden, rentepercentages en eventuele schenkingen door de deelnemers.

Obligatieplan helpt u duizenden euro’s te besparen door te lenen bij de leden

Obligatieplan.nl maakt het eenvoudig om obligaties of onderhandse leningen uit te geven.

Naast de ondersteuning door onze specialisten ontvangt de vereniging een toolkit obligatiecrowdfunding waarin diverse voorbeelddocumenten zitten die benodigd zijn voor crowdfunding op basis van obligaties, zoals een concept obligatie-overeenkomst, obligatievoorwaarden en alles wat nodig is om een fiscaal vriendelijke schenking van rente of aflossing te organiseren.

Fiscale constructie:

De video met uitleg van de fiscale constructie (zoals HC Bloemendaal die gebruikt) vind je via deze link: http://obligatieplan.nl/site/waarom-obligaties-2/

Rekentool

Het in de video geschetste scenario is op dit moment niet meer helemaal van toepassing. De constructie moet zakelijk blijven en een zakelijke rente is daarvoor de basis. Daarnaast zijn de aftrekpercentages ook veranderd.

Desalniettemin is het voordeel nog steeds aanzienlijk:

Bij een annuïtaire lening van € 100.000,- met een looptijd van 10 jaar, een rente van 4% en een verplichte jaarlijkse schenking van € 37,- levert de club, vergeleken met een banklening tegen 4% rente, al een besparing van € 37.000,- op, terwijl het de deelnemers niets kost! Met een rente van 4% en een sluitende begroting zonder schenkingen is de Belastingdienst bereid vooraf goedkeuring te geven. Wij hebben goede contacten bij de Belastingdienst en kunnen hierbij faciliteren.

Veel clubs en accountants en fiscalisten vinden een rente van 4% te behoudend en een hogere rente verdedigbaar, gezien het feit dat er geen zekerheden tegenover de lening staan en gezien soortgelijke leningen, vaak nog wel met diverse zekerheden, veel hogere rentepercentages kennen (zie: www.collincrowdfund.nl en www.geldvoorelkaar.nl). Wij adviseren clubs de gekozen rente te laten ondersteunen door een advies van een onafhankelijk specialist (accountant/fiscalist).

Klik hier voor de rekentool waarmee alle  mogelijke scenario's kunnen worden doorgerekend.   

De belangrijkste voordelen:

  • Eenvoudig te organiseren dankzij een online administratiesysteem
  • Alle benodigde documentatie, zoals concept obligatieovereenkomst en -voorwaarden en voorbeeldcommunicatie naar potentiële deelnemers
  • Advies en support
  • Geen risico door lage, variabele kosten (1% over opgehaald bedrag)

Obligatieplan.nl beheer

Ook het beheer tijdens de looptijd van de obligaties of onderhandse leningen wordt door Obligatieplan.nl tegen lage kosten 0,25% over de hoofdsom per jaar) volledig geautomatiseerd.

  • Volledige geautomatiseerde administratie en beheer van de obligaties
  • Gemak door betaalbatches voor betaling van rente en aflossing
  • Online inzicht en overzicht via een eigen online portal voor uw organisatie en uw deelnemers
  • Geautomatiseerde correspondentie, zoals jaaropgaves, met alle deelnemers

Mocht u aanvullende informatie willen neem dan gerust contact op of vraag een consult aan.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Eenvoudig te organiseren dankzij een online platform

Advies en Ondersteuning

Geen risico door lage, variabele kosten (1% over opgehaald bedrag)

Alle benodigde documentaties