In 9 stappen naar een blaashal voor zaalhockey

Elke winter is het bij veel hockeyclubs een hoofdpijndossier... De zaalplanning en zaalhuur. En voor veel ouders zijn de 'thuiswedstrijden' in een zaal op 20 kilometer afstand van de club en de traningen op allerlei verschillende locaties een ergenis. Vandaar dat heel veel clubs de mogelijkheden onderzoeken van een blaashal op eigen terrein. Een fikse investering, maar met een hoog rendement. Stel... U wilt ook de mogelijkheden van een blaashal onderzoeken. Waar begint u dan?

In 9 stappen naar een blaashal voor zaalhockey

Stap 1: Oriëntatie

Is een zaalhockeyhal haalbaar voor uw vereniging? Dat is van heel veel factoren afhankelijk. Gelukkig staat de KNHB u met raad en daad terzijde. Voor informatie is Rob de Blaey, competitieleider in Zuid-Holland, beschikbaar. Hij heeft, zoals hij zelf zegt, een dubbele pet op. Hij wil graag zo veel mogelijk zaalcapaciteit om zijn eigen werk wat makkelijker te maken, maar helpt ook heel graag clubs met hun oriëntatie op de mogelijkheden van een eigen blaashal, opdat zij een weloverwogen keuze kunnen maken. Hij kent alle kengetallen over capaciteit, kosten en mogelijke keuzes en heeft al heel veel clubs, ook buiten zijn regio, op weg geholpen. Rob is bereikbaar via: rob.de.blaey@knhb.nl.

Het is ook handig om een inventarisatie te doen van het draagvlak binnen de club. Als onderdeel van de dienstverlening van Obligatieplan.nl hebben wij een enquête ontwikkeld waarmee zowel het animo voor de zaalhockeyhal, het draagvlak voor het verhogen van de contributie, als voor het verstrekken van obligatieleningen aan de club wordt gepeild. Bij HC Klein Zwitserland reageerde een enorm groot deel van de club (vertegenwoordiging van 1700 leden) en hieruit bleek het enorme draagvlak voor de zaalhockeyhal (80%) en bereidheid om een lening te verstrekken (ruim 300 geïnteresseerden, waarvan ca.100 zonder aanvullende informatie al aangaven bereid te zijn een lening te verstrekken voor de realisatie van de zaalhockeyhal).

Stap 2: Offertes

De volgende stap is het opvragen van een offerte. Hoewel grofweg wel een uitspraak gedaan kan worden over de kosten, is een blaashal echt maatwerk. Bij elke club zijn er weer andere factoren om rekening mee te houden. Vraag ook niet één offerte aan. Het is verstandig om alternatieven naast elkaar te leggen en zo een goede afweging te kunnen maken. Bovendien is de keuze dan veel beter te verdedigen tegenover de ALV.

Er zijn diverse leveranciers, bij ons zijn Opencover, Duol en Poly-Ned bekend. De laatste is de meest gebruikte zaalhockeyhal (zie: www.polyned.nl). Veel van onze relaties maken hier inmiddels gebruik van. Onder andere AH&BC, Kampong, Cartouche, HGC en Laren hebben een Poly-Ned-hal.

Tip: U kunt binnenkort een kijkje in de keuken nemen. Poly-Ned, de enige Nederlandse fabrikant, organiseert op 9 mei tussen 12 en 20 uur een open dag in de fabriek in Steenwijk. Hier krijgt u een goed beeld van wat een zaalhockeyhal en de productie hiervan inhoudt. Aanmelden is vereist en kan via: agelling@polyned.nl.

Stap 3: Subsidie

Op het realiseren van een zaalhockeyhal is subsidie (20%) mogelijk via de BOSA-subsidie. Het is verstandig deze direct aan te vragen zodra u een offerte heeft, aangezien het jaarlijkse totaalbedrag aan BOSA-subsidies eindig is (87 miljoen). Naar schatting is nu (begin april) al zo'n 60 miljoen vergeven. Meer informatie is terug te vinden op: https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties). Wellicht zijn aanvullend ook nog gemeentelijke subsidies of borgstellingen (voor hypothecaire financiering) mogelijk. Omdat de zaalcapaciteit in de wintermaanden in heel veel gemeentes een sportbreed probleem is, is de kans aanwezig dat de gemeente wil helpen.

Stap 4: Financiering

Voor een zaalhockeyblaashal is veel geld nodig. Al gauw € 350.000,-. Een hypothecaire financiering zou het makkelijkste zijn, maar is in de meeste gevallen niet mogelijk zonder gemeentegarantie of clubhuis als onderpand. Bovendien is dit ook niet per sé de slimste en goedkoopste optie.

Steeds meer clubs wijken uit naar alternatieve financieringsvormen, bijvoorbeeld het uitgeven van obligatieleningen bij leden. Dit zorgt er niet alleen voor dat de plannen haalbaar worden, het levert ook een enorme bijdrage aan de betaalbaarheid. Lenen bij leden is namelijk een stuk goedkoper dan lenen bij de bank, zeker als ook gebruik wordt gemaakt van periodieke schenkingen. Dit kan tienduizenden euro's schelen, zie hierover de toelichting en video op onze website.

Het voordeel is ook dat banken heel blij zijn als een deel van de financiering wordt gedragen door de leden van de club. Banken zijn dan veel eerder bereid om deelfinanciering te verstrekken. Dit komt doordat de lening van de bank preferent is en het risico voor de bank heel veel kleiner is als een deel van het benodigd bedrag met een obligatielening wordt gedekt.

Vroeger was het uitgeven van obligaties misschien ingewikkeld. Tegenwoordig is het veel makkelijker. Een gang naar de notaris in niet meer nodig, evenals een jaarlijkse uitloting. Met Obligatieplan.nl helpen wij inmiddels tientallen clubs met het opzetten, uitgeven en administreren van obligaties. U hoeft het wiel niet uit te vinden, krijgt uitstekende support en heel veel processen zijn geautomatiseerd.

Het eerste obligatieproject was de blaashal van Cartouche. Over dit project, waarbij de club met obligaties binnen 3 weken € 450.000,- ophaalde, heeft de KNHB een artikel geschreven en een webinar gemaakt.

Stap 5: Vergunningen

Voor een zaalhockeyhal zijn vaak diverse (omgevings)vergunningen nodig i.v.m. verstoring van zichtlijnen en lichtvervuiling. Doorlooptijden van vergunningsaanvragen vallen vaak tegen. Ga daarom in een vroeg stadium het gesprek aan met de gemeente.

Stap 6: ALV

Als er een duidelijk beeld is van de haalbaarheid, financiering en vergunningen en de gevolgen voor de vereniging (zaalcontributieverhoging, financieringslast) kan de ALV om goedkeuring worden gevraagd. Juist de financiële consequenties zijn hierbij van groot belang. Vandaar dat veel verenigingen tegenwoordig al voor de goedkeuring van de ALV de offertes opvragen en de subsidie en (obligatie)financiering organiseren. Alleen dan ontstaat er immers duidelijkheid over het exacte financiële plaatje.

Stap 7: Order plaatsen

Vanwege de grote vraag moeten de fabrikanten steeds eerder de definitieve bestelling binnen hebben. Momenteel is dit ongeveer half juni, maar dit verschilt per leverancier.

Stap 8: Opbouwen

Om kosten te besparen helpen bij heel veel clubs de leden bij de opbouw van de blaashal. Dit levert een besparing op van duizenden euro's en niet onbelangrijk, het gaat hierdoor echt leven binnen de club. Bovendien levert het mooie filmpjes op. Een groot aantal is te vinden op www.zaalhockeyhal.nl.

Stap 9: Zaalhockeyen

Staat de hal? Dan is het zaalhockeyen geblazen!

Wilt u weten hoeveel u met een obligatielening kunt besparen?