Blog: Overheid en gemeente, ga toch sponsoren!

Waarom overheden de lokale clubs zouden moeten sponsoren?

Simpel: omdat ze dan 2 vliegen in 1 klap slaan. Ze kunnen via de verenigingen communiceren en gelijktijdig het lokale sportaanbod ondersteunen.

Overheden dienen het algemeen belang. Ze promoten onder andere sport en bewegen om gezondheid in het algemeen te bevorderen. De overheid ondersteunt daarom onder andere sportverenigingen met subsidies met als doel het lokale sportaanbod in stand te houden. Door de recente bezuinigingen is hier bij veel gemeenten flink het mes in gegaan. Logisch. In crisistijd moet iedereen het met wat minder doen.

Communicatie overheid verloopt via diverse media

Overheden hebben de plicht de burger over van alles informeren. Over lokale ontwikkelingen, over nieuwe wetgeving, nieuwe procedures en nieuwe belastingen, sociale voorzieningen en subsidies. Maar ook over vacatures, lokale evenementen, verkiezingen, weg- en waterbouw, verkeer en openbaar vervoer.

Voor al deze communicatie worden talloze communicatiekanalen gebruikt. Uiteraard het internet via verschillende eigen websites, maar ook de (lokale) media (krant, radio en tv) en billboards, driehoeksborden en abri's. Hiervoor is een ruim communicatiebudget beschikbaar.

De crisis noopt partijen om slimmer en efficiënter te zijn. Zo ook overheden en sportverenigingen. Ik zie een grote kans voor zowel overheden en verenigingen om op communicatievlak een krachtige combinatie te maken.

Verenigingen bieden een zeer specifiek bereik

Als overheden nou eens via verenigingen gaan communiceren?

Dat biedt veel voordelen:

1. De verenigingen hebben een zeer specifiek, lokaal bereik

Verenigingen hebben een ledenbestand met een zeer specifiek profiel. Natuurlijk allemaal mensen die wonen in de directe omgeving, maar ook vaak een zeer specifieke leeftijdsgroep. Vaak veel jeugd en hun ouders. Maar bij golfclubs is de verenigingssamenstelling weer heel anders.

2. Een sponsorbord is niet meer het enige middel

Vroeger was sponsoring van een lokale vereniging geen echte optie, want communiceren via een reclamebord of wedstrijdshirt is niet effectief en lastig regelmatig te wisselen. Nu zijn er echter nieuwe middelen, zoals bannering op de website en tv-schermen in het clubhuis. Uitingen die gemakkelijk regelmatig gewisseld kunnen worden omdat ze digitaal zijn. Helemaal handig als deze uitingen ook op afstand door de overheid zelf aan te passen zijn. Dat is tegenwoordig allemaal mogelijk en hierdoor is sponsoring wel degelijk een middel waarmee op de actualiteit kan worden ingespeeld.

3. Goedkoop

Adverteren via een vereniging is veel goedkoper dan adverteren in de krant. Een advertentie in een lokale krant kost al snel honderden euro's voor een eenmalige advertentie. Voor hetzelfde bedrag kan vaak een jaar of nog veel langer  bij een vereniging geadverteerd worden. Dit biedt kansen voor het bedrijfsleven, maar waarom niet ook voor de overheid?

4. Alternatieve subsidievorm

Als overheden het advertentiebudget gedeeltelijk gaan inzetten voor het adverteren via lokale verenigingen dan is dit feitelijk een alternatieve subsidievorm die overheden out-of-pocket (zonder extra kosten, sterker nog, vaak met een aanzienlijke besparing) en per direct kunnen toepassen.

2 vliegen in 1 klap

Geen extra kosten voor de overheden, wel meer  geld voor de verenigingen. Dat is nog eens 2 vliegen in 1 klap.

Een extra argument  is dat overheden geen concessies hoeven te doen in het bereik.  Het totaal aantal leden van de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden bedroeg in totaal 5.194.000 leden (bron: NOC*NSFhttps://www.nocnsf.nl/ledentallen). En de actuele sportdeelname index van dezelfde organisatie meldt dat 61% van de Nederlanders  minimaal 1 keer per week heeft gesport (bron NOC*NSFhttp://www.nocnsf.nl/sportdeelnameindex).

Het bereik via sportverenigingen is veel groter dan de sporters alleen. Denk maar eens aan alle toeschouwers, vrijwilligers, ouders, overige familie en vrienden die ook op de sportverenigingen komen.

Overheid en gemeente, ga toch sponsoren!

Mijn oproep aan eenieder is dan ook om deze uiteenzetting door te sturen naar de (lokale) overheid en te vragen met de bovenstaande onderbouwing het sponsoren, of beter gezegd het adverteren, via lokale verenigingen op te pakken.

Laten we met elkaar de financiering van de lokale sport een boost geven!

Wilt u meer weten over de kansen van sponsoring van lokale clubs, of de sponsoring van uw club een impuls geven? Ik help u graag. Neem gerust persoonlijk contact met mij op.

Wilt u meer artikelen lezen? U vindt al mijn recente artikelen terug op https://sponsorvisie.nl/blog/.

Peter van Baak
Mede-oprichter SponsorVisie en Crowdfunding voor Clubs
Twitter: twitter.com/petervanbaak
Tel: 06-41942715
E-mail: petervanbaak@sponsorvisie.nl

SponsorVisie adviseert ook overheden over de ondersteuning vanuit de gemeente aan de verenigingen op het gebied van sponsoring en fondsenwerving. Wij verzorgen onder andere namens gemeentes workshops en presentaties aan verengingen.

Gratis sponsorwervingsplan

Wil je meer sponsors? Vraag dan hier het gratis plan voor sponsorwerving aan. Het is ook mogelijk om je structureel te laten begeleiden. Voor € 250,-  per jaar krijg je elke maand hulp en ondersteuning bij sponsorwerving van de SponsorMan en kun je zelfs je sponsorwerving helemaal laten automatiseren, dankzij de SponsorMachine.