blog 2

Waarom overheden de lokale clubs zouden moeten sponsoren? Simpel: omdat ze dan twee vliegen in één klap slaan. Ze kunnen via de verenigingen met burgers communiceren en gelijktijdig het lokale sportaanbod ondersteunen. 

Overheden dienen het algemeen belang. Ze promoten onder meer sport en bewegen om gezondheid in het algemeen te bevorderen. De overheid ondersteunt daarom onder meer sportverenigingen met subsidies met als doel het lokale sportaanbod in stand te houden. Door de recente bezuinigingen is hier bij veel gemeenten flink het mes in gegaan. Logisch. In crisistijd moet iedereen het met wat minder doen.

Communicatie overheid verloopt via diverse media
Overheden hebben de plicht de burger over van alles te informeren. Over lokale ontwikkelingen, over nieuwe wetgeving, nieuwe procedures en nieuwe belastingen, sociale voorzieningen en subsidies. Maar ook over vacatures, lokale evenementen, verkiezingen, weg- en waterbouw, verkeer en openbaar vervoer. Voor al deze communicatie worden talloze communicatiekanalen gebruikt. Uiteraard het internet via verschillende eigen websites, maar ook de (lokale) media (krant, radio en tv) en billboards, driehoeksborden en abri's. Hiervoor is een ruim communicatiebudget beschikbaar.

De crisis noopt partijen om slimmer en efficiënter te zijn. Zo ook overheden en sportverenigingen. Ik zie een grote kans voor zowel overheden en verenigingen om op communicatievlak een krachtige combinatie te maken. Als overheden nou eens via verenigingen gaan communiceren? Dat biedt veel voordelen:

1. De verenigingen hebben een zeer specifiek, lokaal bereik
Verenigingen hebben een ledenbestand met een zeer specifiek profiel. Natuurlijk allemaal mensen die wonen in de directe omgeving, maar ook vaak een zeer specifieke leeftijdsgroep. Vaak veel jeugd en hun ouders. Maar bij golfclubs is de verenigingssamenstelling weer heel anders.

2. Alternatieve subsidievorm
Als overheden het advertentiebudget gedeeltelijk gaan inzetten voor het adverteren via lokale verenigingen dan is dit feitelijk een alternatieve subsidievorm die overheden out-of-pocket (zonder extra kosten, sterker nog, vaak met een aanzienlijke besparing) en per direct kunnen toepassen.

3. Een sponsorbord is niet meer het enige middel
Vroeger was sponsoring van een lokale vereniging geen echte optie, want communiceren via een reclamebord of wedstrijdshirt is niet effectief en lastig regelmatig te wisselen. Nu zijn er echter nieuwe middelen, zoals bannering op de website en tv-schermen in het clubhuis. Uitingen die gemakkelijk regelmatig gewisseld kunnen worden omdat ze digitaal zijn. Helemaal handig als deze uitingen ook op afstand door de overheid zelf aan te passen zijn. Dat is tegenwoordig allemaal mogelijk en hierdoor is sponsoring wel degelijk een middel waarmee op de actualiteit kan worden ingespeeld.

4. Goedkoop
Adverteren via een vereniging is veel goedkoper dan adverteren in de krant. Een advertentie in een lokale krant kost al snel honderden euro's voor een eenmalige advertentie. Voor hetzelfde bedrag kan vaak een jaar of nog veel langer bij een vereniging geadverteerd worden. Dit biedt kansen voor het bedrijfsleven, maar waarom niet ook voor de overheid?

Twee vliegen in één klap
Geen extra kosten voor de overheden, wel meer geld voor de verenigingen. Dat is nog eens twee vliegen in één klap. Een extra argument is dat overheden geen concessies hoeven te doen aan het bereik. Het totaal aantal leden van de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden bedroeg in 2012 in totaal 5.224.805 leden (bron: NOC*NSF). En de actuele sportdeelname index van dezelfde organisatie meldt dat 61% van de Nederlanders in mei 2014 minimaal één keer per week heeft gesport (bron NOC*NSF). Het bereik via sportverenigingen is veel groter dan de sporters alleen. Denk maar eens aan alle toeschouwers, vrijwilligers, ouders, overige familie en vrienden die ook op de sportverenigingen komen.

Overheid en gemeente, ga toch sponsoren!
Mijn oproep aan eenieder is dan ook om deze uiteenzetting door te sturen naar de (lokale) overheid en te vragen met de bovenstaande onderbouwing het sponsoren, of beter gezegd het adverteren, via lokale verenigingen op te pakken.

Laten we met elkaar de financiering van de lokale sport een boost geven!