Een kans: Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

Op 4 januari om 9uur ’s morgens is het dan zover. Vanaf dat moment kunnen sportverenigingen een aanvraag indienen voor verduurzaming van de eigen sportaccomodatie. Dus heeft u de ambitie om zonnepanelen op het dak te installeren of de veldverlichtig te vervangen door LED-verlichting?

Deze subsidieregeling is bedoelt voor investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie op sportaccommodaties. Sportverenigingen en sportstichtingen kunnen als zij investeringen doen in energiebesparing, zoals het installeren van zonnepanelen, led-verlichting of overige besparende voorzieningen gebruik maken van deze regeling, mits zij voldaan aan een de volgende voorwaarden:

– Stichtingen dienen (een deel van) een sportaccommodatie in eigendom te hebben wat bestemd én in gebruik is voor activiteiten van een sportvereniging.
– Sportverenigingen moeten lid zijn bij een landelijke koepelorganisatie of een bij NOC*NSF aangesloten bond en er moet een door NOC*NSF erkende tak van sport worden beoefend.

Subsidie tot € 125.000,-

De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur. Arbeidskosten vallen hier niet onder. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15%. Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met BTW-plicht.

Er kan maximaal € 125.000,- subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd en om in aanmerkingen te komen geldt een minimale investering in apparatuur van € 3.000,-.

Ideale combinatie met crowdfunding

Naast de subsidie moet een aanzienlijk bedrag zelf worden opgehoest. Het is natuurlijk geweldig als dit uit eigen middelen kan. Mocht dit niet (volledig) kunnen dan zijn dit geweldige doelen voor een crowdfundingactie. U vindt bijvoorbeeld kant-en-klare crowdfundingplannen voor de financiering van LED-verlichting en Zonnepanelen via deze link.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze subsidieregeling voor sportverenigingen:

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-energiebesparing-en-duurzame-energie-sportaccommodaties

Voor een overzicht van de overige subsidieregelingen voor sportverenigingen:

http://www.nocnsf.nl/sportsubsidiewijzer

Elke maand tips van de SponsorMan ontvangen?

Wilt u elke maand de tips en trucs van de SponsorMan ontvangen? Neem dan contact op via sponsorman@sponsorvisie.nl.