Fiscaal voordeel bij een lustrum

Fiscaal voordeel bij een lustrum

Vorig jaar, dit jaar of volgend jaar een lustrum? Profiteer dan van fiscaal voordeel door een Steunstichting SBBI op te richten. Voor particulieren die dan een donatie doen aan de vereniging voor een aan het lustrum gerelateerd doel, zoals een feest een activiteit of een verbetering aan het complex is, onder bepaalde voorwaarden, die donatie aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Een gift van € 100,- kost in sommige gevallen netto maar € 63,-!

Hoe werkt het?

Een steunstichting SBBI is een speciale stichting die is opgericht om geld in te zamelen voor een jubileum van een SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) op het gebied van sport en muziek. Een SBBI is bijvoorbeeld een sportclub, zangkoor, dansgroep of een muziek- of harmonievereniging.

De steunstichting kan voor dat jubileum maximaal 1 kalenderjaar lang door de Belastingdienst worden aangemerkt als een steunstichting SBBI. Alleen in dat jaar mogen particulieren giften aan deze stichting aftrekken. Dit mag het jaar voor, het jaar van of het jaar na het lustrum zijn.

Let op: Een gift aan een Steunstichting SBBI wordt beschouwd als gewone gift en is aftrekbaar als aan deze voorwaarden wordt voldaan. Vooral de drempel voor aftrek is belangrijk om rekening mee te houden. Het totaalbedrag van de giften boven de 1% van het drempelinkomen mag worden afgetrokken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Hebt u het hele jaar een fiscale partner of kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners beschouwd te worden? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op.

Vooral in combinatie met crowdfunding kan dit heel aantrekkelijk zijn. Dan is het immers heel makkelijk om de donaties te werven en te registreren en met ons crowdfundingplatform (www.crowdfundingvoorclubs.nl) kunt dit zonder voorinvestering regelen. Dat is wel zo prettig.

Op de website van de Belastingdienst is alle benodigde informatie voor Steunstichtingen SBBI te vinden

Klik hier voor de voorwaarden die de Belastingdienst aan een Steunstichting SBBI stelt

Klik hier voor een checklist voor de oprichting van een Steunstichting SBBI

Klik hier voor een stappenplan voor de oprichting van een Steunstichting SBBI

Elke maand tips van de SponsorMan ontvangen?

Wilt u elke maand de tips en trucs van de SponsorMan ontvangen? Neem dan contact op via sponsorman@sponsorvisie.nl.