Meer sponsorinkomsten met minder moeite? Het kan!

Peter van Baak geeft in opdracht workshops of presentaties sponsoring in de breedtesport.

Sponsoring is van oudsher één van de belangrijkste inkomstenbronnen van sportverenigingen. De laatste jaren is sponsors vinden en behouden steeds moeilijker geworden. Bezuinigingen van gemeenten, dalende kantineopbrengsten en stijgende kosten dwingen ook atletiekverenigingen om sponsoring serieus te nemen.

  • Maar hoe pak je dat aan?
  • Hoe zorg je dat je bedrijven voor sponsoring van jouw vereniging weet te interesseren?
  • Op welke manier organiseer je dat?