Nieuws 03-04-2013

Mailings aan uw sponsors

Zoals wij u vorige week per e-mail (klik hier om deze e-mail te bekijken) hebben laten weten hebben wij een service toegevoegd aan onze dienstverlening. Wij zullen een aantal keer per jaar namens uw vereniging een e-mail naar uw sponsors versturen. Deze e-mails zijn informatief, motiverend en tipgevend van aard en zorgen dat u als vereniging een aantal keer per jaar positief in beeld bent bij uw sponsor. De berichten zijn bedoeld om sponsors helpen om de kansen die actief sponsoren biedt te benutten en daardoor het SponsorPortaal meer te laten gebruiken.

Veel verenigingen hebben zeer positief gereageerd op deze nieuwe dienst. Via de onderstaande links kunt u de eerste twee berichten  vinden, zoals wij die aan de sponsors zullen versturen. De eerste e-mail is de introductie van het nieuwe beheersysteem. De tweede is een voorbeeld van een e-mail met een tip voor de sponsor, zoals die vervolgens regelmatig verzonden zal worden.

– Mail 1: Nieuw beheersysteem

– Mail 2: Sponsortip 1: Trek de aandacht

Wij verwachten dat u ook de voordelen van deze communicatie graag benut. Mocht u toch af willen zien van deze dienstverlening dan vernemen wij dit graag voor maandag 9 april aanstaande. Wij zullen in de loop van volgende week de eerste mailing aan de sponsors versturen.