Obligatieplan rekenvoorbeeld

Stel de deelnemer koopt 1 obligatielening van € 1.000 met een couponrente van 8%. Tevens schenkt de deelnemer de 50% van de aflossing van deze inleg over tien jaar aan de club. Dit is dan een schenking van een periodieke gift en is daarom aftrekbaar: € 50 per jaar.

Het netto voordeel is bij een belastingvoet van 52% € 26,- per jaar.
In tien jaar is dat in totaal € 260,-.

De club vergoedt 8% rente over de uitstaande inleg over tien jaar. In dit voorbeeld is dat € 440,-. De deelnemer heeft na tien jaar € 1.200 van de € 1.000 terug. € 260,- via belastingaftrek, € 500,- aan aflossing en € 440,- aan rente. Het rendement is daarmee € 200,-, oftewel ongeveer 2% per jaar.

Bij een belastingvoet van 42% krijgt de deelnemer € 210,- terug.  Een belastingaftrek van € 210, € 500,- en € 440 aan rente. Het rendement is daarmee € 150,-, oftewel ongeveer 1,5% per jaar.

De club profiteert sterk van deze constructie. Van de geleende € 1.000 hoeft de club maar € 440 terug te betalen in de vorm van rente en € 500 als aflossing. Totaal € 940,- terwijl dit bij een normale lening met 3% rente € 1.165,- zou zijn. Het scheelt de club dus € 225,- per obligatie. Bij totaal € 100.000,- aan obligaties is dat € 22.500,-!