SponsorVisie Adverteren

Extra advertentie-inkomsten via SponsorVisie?

SponsorVisie zoekt altijd naar mogelijkheden om de inkomsten voor clubs te vergroten. Om adverteren via ons netwerk van verenigingen aantrekkelijker te maken hebben wij een aanvulling op ons bestaande product ontwikkeld:  een speciale, door SponsorVisie beheerde, zwevende banner op de website van uw vereniging.

U wordt hiervoor beloond op basis van het aantal keren dat de banner in beeld is.

Uitgangspunten:

– SponsorVisie zal de banner met verschillende advertenties vullen.

– Om te voorkomen dat advertenties in conflict zijn met bijvoorbeeld uw hoofdsponsors  heeft u het recht om een ‘exclusiviteitslijst’ op te stellen van branches van adverteerders die u niet accepteert;

– 75% van het door de adverteerder betaalde tarief wordt aan de vereniging uitbetaald;

– SponsorVisie is vrij in het vaststellen van de vraagprijs, maar hanteert als richttarief € 10 CPM en er geldt een minimum van € 5 CPM. (CPM = cost per mille (kosten per 1.000 vertoningen)). Eventueel zijn afwijkende afspraken mogelijk. Deze worden op voorhand voorgelegd;

– U ontvangt maandelijks een specificatie van het aantal vertoningen. De betaling van uw advertentie-inkomsten vindt binnen 30 dagen na verzending van de specificatie plaats en alleen na ontvangst van de betaling door de adverteerder;

– Indien er geen adverteerder is zal de advertentiebanner in het geheel niet zichtbaar zijn of een advertentie, bedoeld om adverteerders te werven, vertonen;

– De banner heeft een vast formaat;

– SponsorVisie levert een javascriptcode die op de website dient te worden geplaatst. Na plaatsing verschijnt de banner automatisch;

– De javascriptcode dient uiterlijk 14 dagen na het ondertekenen van deze overeenkomst op de website actief te zijn;

– De overeenkomst loopt minimaal 6 maanden en kan daarna per direct worden opgezegd door beide partijen.

Rekenvoorbeeld

Uitgaande van bovengenoemde tarieven en verdeling kan een club met 1.000 leden, die gemiddeld genomen 32.000 bekeken pagina’s per maand heeft, per maand tussen de € 120,- en € 240,- mee te verdienen. Hierbij gaan wij uit van volledige bezetting.

Wilt u ook extra inkomsten uit deze advertentiebanner? Retourneer in dat geval de onderstaande.

Contract SponsorVisie Adverteren 1.0

Algemene Voorwaarden SponsorVisie versie 1 2014-06-18

Veelgestelde vragen (FAQ)

Hoe werkt de zwevende of ‘floating’ banner precies?

De banner zweeft over de website op een vaste basispositie.Vaak zal hij naast de website getoond worden, waardoor hij de bezoeker niet ‘in de weg ‘ zit, maar hij kan door de bezoeker ook worden weggeklikt.
De banner kan  links, in het midden, of rechtsonderin geplaatst worden.
De html-code wordt in de ‘body’ van het websiteontwerp opgenomen, waardoor deze op elke pagina verschijnt. Er hoeft niets in de vormgeving van de website te worden aangepast.
De banner verschijnt alleen als er ook een betalende adverteerder is. De banner zal dus niet altijd zichtbaar zijn.
Wat voor adverteerders worden getoond?
In principe kunnen alle type adverteerders worden getoond. Vanwege het specifieke, vaak jonge bereik, zullen bepaalde adverteerders, zoals sex en geweld, geweerd worden. Op de overeenkomst kan de vereniging verder aangeven welke branches zij wenst uit te sluiten. Bijvoorbeeld vanwege exclusiviteitsafspraken met bestaande sponsors.
Hoe groot is de banner?
De banner is een standaard online advertentieformaat: de ‘Medium Rectangle’ en is 300×250 pixels groot.
Moet de banner op elke pagina op de website getoond worden?
Het is geen verplichting om de banner op elke pagina te tonen, maar het is wel interessant om de banner op elke pagina te laten verschijnen. Zo maak je optimaal gebruik van het verkeer op de website.