Verenigings Toolkit

Beste vereniging, hier vindt u de verschillende documenten die u kunt gebruiken om uw sponsors te informeren over het SponsorPortaal.