Wervingstip SponsorMan: De Gemeente

Soms kunnen nieuwe sponsors of adverteerders uit onverwachte hoek komen. Heeft u zelf wel eens aan de gemeente als adverteerder gedacht? Waarschijnlijk niet, maar het is minder onlogisch dan u wellicht denkt. De leden van uw club zijn immers allemaal lokale mensen. Ze zijn woonachtig in de gemeente. De gemeente wil de eigen ingezetenen graag informeren. Bijvoorbeeld als de kinderen weer naar school gaan, als er evenementen zijn, als er beleidswijzigingen zijn, maar ook om gedrag te beïnvloeden of als er verkiezingen zijn.

Bijvoorbeeld als de kinderen weer naar school gaan, als er evenementen zijn, om gedrag te beïnvloeden. Maar ook als er beleidswijzigingen of verkiezingen zijn.

Kortom, eigenlijk heeft de gemeente continu een communicatiebehoefte, maar hiervoor gebruiken zij nu andere mediakanalen. De vereniging heeft een aantal communicatiekanalen die heel goed in deze mediamix passen.  Een groot voordeel is bovendien dat het besteedde mediabudget ook nog eens ten goede komt aan de lokale sport. Hierdoor rendeert dit gemeenschapsgeld niet één, maar twee keer. Pure winst.

Voorbeeldmail

Onderwerp: Gebruik onze communicatiekanalen en laat het gemeenschapsgeld dubbel renderen!

Geachte heer/mevrouw (bij voorkeur met naam), 

U heeft als overheid de plicht de burger over van alles te informeren. Over lokale ontwikkelingen, nieuwe wetgeving, nieuwe procedures en belastingen, sociale voorzieningen en subsidies. Maar ook over positieve gedragsverandering, vacatures, lokale evenementen, verkiezingen, weg- en waterbouw, verkeer en openbaar vervoer.

Voor al deze communicatie worden diverse communicatiekanalen gebruikt. Dit zijn verschillende eigen websites, maar ook de (lokale) media (krant, radio en tv) en billboards, driehoeksborden en abri’s. Heeft u er al eens aan gedacht om ook de communicatiekanalen van verenigingen hiervoor te gebruiken? Via onze website, nieuwsbrief en schermen op onze locatie bereikt u precies de juiste doelgroep: mensen die in de gemeente wonen.

Actief communiceren

Wij bieden onze sponsors de mogelijkheid om actief te communiceren met onze achterban. Sponsors hebben zelf beheermogelijkheden zodat zij op eigen initiatief advertenties kunnen plaatsen en regelmatig de advertentie kunnen wisselen. Dit is bij uitstek ook geschikt voor uw gemeentelijke communicatie. En de investering is te overzien. Al voor € [bedrag] per jaar  bereikt u onze [aantal] leden en bezoekers een heel jaar lang via onze website. Dat is ongetwijfeld maar een fractie van het beschikbare communicatiebudget.

Een win-win

De bezuinigingen nopen overheden en sportverenigingen om slimmer met financiële middelen om te gaan. Adverteren via onze vereniging past hier uitstekend bij. De gemeente kan door het iets anders inzetten van een deel van het communicatiebudget zeer gericht haar doelgroep bereiken en het uitgegeven geld komt ook nog eens ten goede aan de lokale sport! Geweldig toch?

Afspraak maken

Ziet u hier ook een kans? Neem dan snel contact met ons op voor een verkennend gesprek.

Wij wachten uw bericht met belangstelling af!

Met sportieve groet,

[Contactpersoon vereniging]
[Naam vereniging]

Elke maand tips van de SponsorMan ontvangen?