Mogelijkheden voor donaties als bron van inkomen

Er zijn verschillende mogelijkheden voor financiële ondersteuning door leden, fans, supporters, oud-leden en ouders van leden. Hierbij zetten wij ze op een rij:

 1. Losse donaties
  Losse donaties zijn reguliere donaties via donatieknop (iDEAL), contante betaling, Tikkie, overboeking of eventueel eenmalige machtiging. Zorg ervoor dat eenmalig doneren eenvoudig te vinden is en makkelijk te organiseren is, bijvoorbeeld met een menu-item of donatiebutton op de website. Promoot het eenmalig doneren regelmatig. Bijvoorbeeld op basis van een specifiek doel waarvoor gedoneerd kan worden. Deze giften zijn alleen, onder voorwaarden, aftrekbaar als de organisatie een ANBI-status heeft. Een sportvereniging heeft nooit ANBI-status. Bij sportverenigingen kan bij eenmalige giften alleen van belastingaftrek gebruik worden gemaakt rondom een lustrum door middel van het oprichten van een Steunstichting SBBI (zie 3.). Periodieke giften zijn wel aftrekbaar (zie 4.)
 2. Donatiecrowdfunding
  Indien je het ophalen van het geld voor een specifiek doel campagnematig aanpakt en het mogeijk is om een bijdrage te leveren via een digitaal platform, dan spreken we over crowdfunding. Inmiddels is dit een zeer beproeft middel voor (sport)verenigingen, bijvoorbeeld voor de financiering van een verbouwing, of de inrichting van een clubhuis,  zie: https://www.youtube.com/watch?v=7kwbCGUHOlI). Via Crowdfundingvoorclubs.nl kan een no-cure-no-pay platform worden aangevraagd. Er gelden dan alleen van de opbrengst afhankelijke variabele kosten (7,5%). Voor grotere doelen (> € 15.000,-) is er ook de mogelijkheid om deze kosten af te kopen waardoor de kosten altijd zeer beperkt blijven. Klik hier voor een aantal mooie voorbeelden en klik hier voor voorbeeldplannen voor diverse doelen, bijvoorbeeld een verbouwing of voor een trainingskamp.
 3. Donaties rondom een lustrum
  In het jaar voor, van of na een lustrum kan de vereniging donaties verwerven die onder voorwaarden aftrekbaar zijn. Alle info hierover vind je via deze link: https://sponsorvisie.nl/fiscaal-voordeel-bij-een-lustrum/
 4. De "Club van 100", vaste donateurs of "Vrienden van"
  Veel organisaties hebben een Club van 100 of vriendenclub waarvan mensen of bedrijven "lid" kunnen worden. Deze doen dan jaarlijks een vaste financiële bijdrage. Deze bijdragen zijn alleen aftrekbaar voor ANBI's  en er mag geen tegenprestatie tegenover staan. Het loont om te zorgen dat deze bijdragen gezien worden als periodieke gift. Een periodieke gift is namelijk volledig fiscaal aftrekbaar, zonder drempel. Ook bij verenigingen. Hierdoor kost een gift van € 100,- per jaar een donateur door de belastingaftrek maar € 63,- per jaar en in het geval van een Culturele ANBI, zelfs maar € 50,- per jaar. Voorwaarde hiervoor is wel dat de gift minimaal 5 jaar loopt en een vast bedrag kent. Daarnaast moet het onderhands worden vastgelegd met deze overeenkomst. Let op: er mogen geen tegenprestaties tegenover staan. Dus bijvoorbeeld uitnodigen voor een borrel kan wel, maar het mag geen (contractuele) voorwaarde of vaste tegenprestatie zijn. Het werven van vaste donateurs kan heel worden georganiseerd met een crowdfundingpagina. Zo heeft het Hilversumse Melkhuisje bewezen:
  https://crowdfundingvoorclubs.nl/melkhuisje/campaign/view/club-van-100)Mocht je hier meer over willen weten neem dan gerust contact op via info@sponsorvisie.nlTip: maak deze periodieke gift thematisch mogelijk, bv: sociaal, topsport, talentontwikkeling of materiaal) en laat de deelnemers eventueel jaarlijks meebeslissen over de besteden door bijvoorbeeld 2 of 3, door het bestuur geselecteerde, mogelijke bestedingsdoelen voor te leggen en de donateurs te laten stemmen. Zo hebben de donateurs volledig inzicht in de besteding van de donaties en wordt de betrokkenheid vergroot.
 5. Testament en legaat
  Nog een mogelijkheid voor het verwerven van donaties is het communiceren over het nalaten van gelden bij overlijden. Dit is uiteraard een gewichtig en lastig onderwerp dat 'normaal' is binnen goede doelen en de culturele sector, maar er zijn ook prachtige voorbeelden van (sport)verenigingen die kleinere, maar ook zeer grote nalatenschappen mochten ontvangen. Het kan geen kwaad om de betrokkenen van jullie organisaties te informeren over deze mogelijkheid. Het is wel van belang om te zorgen dat de organisatie, indien dat mogelijk is, aan de voorwaarden voor vrijstelling van erfbelasting voldoet. Een goed voorbeeld van communicatie over deze mogelijkheden geeft de website van Humanitas en het Concertgebouw: https://www.humanitas.nl/steun-ons/nalatenschap/ en https://www.concertgebouw.nl/steun-ons/nalaten. Binnen de sport is FC Groningen een aardig voorbeeld: https://www.fcgroningen.nl/maatschappij/supporter/testament
 6. Lening met volledige aflossing van rente en aflossing
  Om te zorgen dat een grotere eenmalige schenking toch volledig fiscaal aftrekbaar wordt kan ervoor worden gekozen deze schenking beschikbaar te stellen als lening en vervolgens de rente en aflossing (annuïteit) jaarlijks volledig te schenken. Deze schenking van rente en aflossing kan, indien de looptijd minimaal 5 jaar is, worden gezien als periodieke gift. Hierdoor is deze volledig, zonder drempel, aftrekbaar. Dit heeft een aantal grote voordelen:
  - in tegenstelling tot een reguliere periodieke gift is het leningbedrag wel direct beschikbaar. Dit kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn als de uitgave waarvoor het geld noodzakelijk is (bv. een verbouwing) direct moet worden gedaan
  - de schenking is, zonder drempel, volledig aftrekbaar en doordat ook de geschonken rente aftrekbaar is, is de belastingteruggave zelfs nog wat hoger. Via deze link vind je een video met uitleg van de fiscale constructie: http://obligatieplan.nl/site/waarom-obligaties-2/. Wil je weten hoe je dit voor jullie organisatie moeten opzetten kijk dan op obligatieplan.nl of neem dan contact op met Peter van Baak via petervanbaak@sponsorvisie.nl.Heb je zelf nog meer leuke ideeën voor schenkingen, opmerkingen of vragen? Laat het dan weten via info@sponsorvisie.nl.

 

 

Elke maand tips van de SponsorMan ontvangen?