SponsorMan December 2023

SponsorMan rijscholen

De wervingstip van de SponsorMan: Rijscholen 2 ideëen

Lopen er op jullie organisatie jongeren tussen de 15 en de 21 rond? Dan is een rijschool zeker een potentiële sponsor. Wij hebben twee ideeën om deze sponsoring ook effectief te maken voor je uitgewerkt.

Klik hier voor meer informatie

De aandachtstip van de SponsorMan: Verklaar je sponsors de liefde

Het is belangrijk om je sponsors te laten weten dat je om ze geeft. Natuurlijk kan je -net als iedereen- een Kerstkaart sturen, maar dan val je waarschijnlijk weg in de massa berichten. Verras ze daarom niet met Kerst, maar op Valentijnsdag met een leuke attentie of een persoonlijk (Valentijns)kaartje. Dan val je veel meer op, zorg je dat de sponsor zich gewaardeerd voelt en laat je een blijvende indruk achter.

Je kan Valentijnsdag natuurlijk ook gebruiken als aanleiding om nieuwe sponsors te werven, zie mijn wervingstip over Valentijnsdag.

Klik hier om verder te lezen

 

Nieuws: BOSA 2024 is bekend: de belangrijkste wijzingen op een rij

De BOSA-subsidie (Bouw en Onderhoud Sport Accommodaties) is de belangrijkste subsidiepot voor sportverenigingen in Nederland. Het subsidiebudget 2023 van de BOSA was 79,6 miljoen.

De huidige BOSA-regeling loopt af op 1 januari 2024. Het ministerie van VWS heeft op 28 november de nieuwe BOSA-regeling gepubliceerd. Het budget 2024 bedraagt 79,5 miljoen euro. De nieuwe regeling kent een aantal verschillen met de regeling die tot en met 2023 gold:

Meer subsidie voor verduurzaming en toegankelijkheid
De reguliere BOSA-subsidie bedraagt wederom 20% van de subsidiabele kosten inclusief BTW, maar de subsidie voor maatregelen, conform de maatregellijst, op  het vlak van verduurzaming en toegankelijkheid bedraagt komend jaar niet 30%, maar maximaal 40% van de subsidiabele kosten inclusief BTW.

In 2023 kenden ook maatregelen met betrekking tot ‘veiligheidsbeleving’ 10% extra subsidie. Dit is in de nieuwe regeling niet meer het geval.

Veranderingen in subsidiabele kosten
De volgende kosten komen in ieder geval in aanmerking voor subsidie:

 • de kosten van de bouw, de verbouwing of het onderhoud van een sportaccommodatie;
 • de kosten van de bouw, de verbouwing of het onderhoud van onroerende zaken behorende bij een sportaccommodatie;
 • de kosten van de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Dat geldt ook voor tweedehands materialen.
 • de kosten van materiaal voor onderhoud, waaronder huur- en leasekosten van materiaal voor onderhoud;
 • de bruto personeelskosten ten behoeve van bouw en onderhoud;
 • de kosten van schoonmaak van de sportaccommodatie;
 • de kosten van een beveiligingssysteem
 • de kosten die samenhangen met onderzoek en advies voor de bouw, de verbouwing of het onderhoud van een sportaccommodatie;
 • de kosten voor een architect.

Nieuw:

 • Ook speeltoestellen zijn subsidiabel.
 • De bedrukking van sportkleding is nu ook subsidiabel

De volgende kosten komen niet in aanmerking voor subsidie:

 • de kosten voor de bouw, de verbouwing of het onderhoud van een horecavoorziening van een sportaccommodatie;
 • de kosten voor verzekeringen, anders dan een CAR-verzekering;
 • de kosten voor opleidingen;
 • de kosten voor reclame, advertenties, sponsoring of promotiemateriaal;
 • verbruikskosten ten behoeve van een sportaccommodatie, ongeacht of deze samenhangen met onderhoud;
 • de kosten voor beeldschermen, desktops, laptops, printers, tablets of telefoons (met uitzondering van outdoor LED-schermen).

Nieuw niet subsidiabel  :

 • Een meldkamerabonnement voor beveiliging;
 • de kosten voor het tijdelijk huren van faciliteiten ten behoeve van het opslaan van sportmaterialen;
 • de kosten voor aankoop, erfpacht of huur van grond;.

Alleen voor amateursportorganisaties
Commerciële organisaties zijn volledig uitgesloten. Een stichting of vereniging kan op twee manieren kwalificeren als amateursportorganisatie als bedoeld in deze regeling:

 1. als de organisatie zelf amateursport aanbiedt, dan moet de stichting of vereniging zijn aangesloten bij een sportbond die op de ledenlijst van NOC*NSF staat of zijn aangesloten bij een van de deelnemende organisaties van het POS (Platform Ondernemende Sportaanbieders);
 2. als de organisatie een sportaccommodatie aanbiedt, dan moet de locatie van de accommodatie in het omgevingsplan de enkelbestemming ‘sport’ hebben (op te vragen op ruimtelijkeplannen.nl) of moet de accommodatie minimaal 50% in vierkante meters en minimaal 50% van de tijd bestemd zijn en gebruikt worden voor amateursport. Dat wordt aangetoond conform een door de minister vastgesteld formulier. Daarop moet dan onder andere een lijst met verenigingen ingevuld worden en worden aangetoond dat die lid zijn van NOC*NSF of POS.

Factuurdatum leiden, maximaal 12 maanden terug

De factuurdatum mag maximaal 12 maanden voor de datum van indiening liggen. In 2023 was de periode waar de factuur betrekking op had leidend.

Klik hier voor alle informatie op de website van DUS-I

 

Winterstop: Bereikbaarheid SponsorVisie tijdens de feestdagen

Het kantoor van SponsorVisie is gesloten van 23 december tot en met 1 januari, maar we zijn uiteraard gewoon per mail bereikbaar, hetzij met een beperkte bezetting. Onze reactie kan dus iets langer op zich laten wachten. Hebben jullie iets dringends? Bel dan gerust met Peter van Baak via 06-41942715. Ook tijdens deze winterdagen helpen wij jullie zoals jullie van ons gewend zijn!

Extra informatie via Social Media?

Klik hier om ons te liken op Facebook

Klik hier om ons te volgen op LinkedIn

En blijf op de hoogte!