SponsorMan Maart 2023

SponsorMan Maart 2023

De Wervingstip van de SponsorMan: Huiswerkinstituten - Bijspijkeren

De landelijke examens (mei) en de Cito-toets (april) zijn in aantocht. Tijd om nog even extra bij te spijkeren. Hebben jullie veel jeugdleden of bereiken jullie ouders van jongeren? Dan is dit de periode om de lokale bijles- en huiswerkbegeleidingsinstituten aan te schrijven.

Klik hier voor meer informatie

De aandachtstip van de SponsorMan: Onderwerp van gesprek, 3 tips

Sponsors mogen trots zijn op dat zij jullie organisatie ondersteunen. Veel bedrijven sponsoren zonder commercieel oogmerk, maar puur om lokaal betrokken te zijn, of omdat ze het de organisatie gunnen. Het is natuurlijk leuk als ze daar regelmatig waardering voor krijgen. Hierbij geven wij 3 tips waardoor sponsors niet alleen op de club, maar ook in hun eigen omgeving waardering krijgen voor de sponsoring.

Klik hier voor meer informatie

 

Belangrijk nieuws over belangrijke regelingen: TEK en BOSA

TEK (Tegemoetkoming Energiekosten):

Op 21 maart 2023 gaat de TEK-regeling open. Ook verenigingen kunnen van deze regeling gebruik maken.

Om in aanmerking te komen voor de TEK moeten jullie energiekosten minimaal 7 % van de totale omzet bedragen. Om te berekenen of jullie hieraan voldoen kun je de volgende stappen doorlopen:

  • Gas: Vermenigvuldig je werkelijke gasverbruik over 2022 met de modelprijs voor gas in 2022 (€ 2,41 per m3).
  • Elektriciteit: maakt de vereniging gebruik van zonnepanelen? Dan trek je de teruglevering van je installatie eerst van het totale jaarverbruik af.
  • Vervolgens neem je het werkelijke elektriciteitsverbruik en vermenigvuldig je dit met de modelprijs voor elektra (€ 0,59 per kWh)
  • Daarna tel je de gas- en elektriciteitskosten bij elkaar op. Dit bedrag deel je door de totale omzet van 2022 en vermenigvuldig je met 100%.

Kom je minimaal op 7% uit? Dan voldoen jullie aan de voorwaarde voor deelname aan de regeling.

Meer informatie is hier terug te vinden. Hier kunt u vanaf 21 maart ook een aanvraag indienen.

Wat is de hoogte van de bijdrage?

Het subsidiebedrag dat jullie ontvangen, hangt af van het gebruik en de energieprijzen. Er wordt gerekend met maximum bedragen per m3 gas en kWh elektriciteit. Je kunt alleen van deze regeling gebruik maken als jullie energieprijs van 2023 hoger is dan € 1,19/m3 voor gas of € 0,35/kWh voor elektriciteit. Over de energiekosten boven deze drempelprijzen wordt 50% subsidie verleend.

De energieprijzen fluctueren. Hierdoor kan er van tevoren niet worden berekend op hoeveel subsidie de vereniging precies recht heeft. Om te voorkomen dat men achteraf subsidie moet terugbetalen, wordt er een voorschot van 50% gegeven. In 2024 wordt het definitieve subsidiebedrag gebaseerd op de modelprijs van gas en elektriciteit in 2023. Die maakt het CBS begin 2024 bekend.

BOSA (Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties):

Voorkom dat je 20 tot 30% subsidie misloopt! Haal investeringen in duurzaamheid, in je accommodatie en in materiaal naar voren en om te voorkomen dat je de BOSA-subsidie misloopt.

Vooralsnog lijkt het erop dat de BOSA-regeling gaat vervallen per 1-1-2024 (https://lnkd.in/eEchiddG) en er is nog geen duidelijkheid over een nieuwe regeling. Telefonisch contact met de uitvoerder DUS-I leert dat ze wel verwachten dat er een vervolg komt, maar dat hier nog geen zekerheid over is. Als bestuurder zou ik niet hopen maar handelen en de investeringen die in de planning staan naar voren halen.

Wacht ook niet te lang met je aanvraag, want de kans is aanwezig dat de pot in dit laatste jaar al voor het eind van het jaar leeg is.
Dus doe je elk jaar een aanvraag dan is het ook aan te raden deze al voor te bereiden en op tijd in te dienen.

Hebben jullie nog niet voldoende geld, dan biedt crowdfunding (https://lnkd.in/dYzRPM8) of een obligatieplan (www.obligatieplan.nl) zeker uitkomst! Bellen of mailen mag in dat geval natuurlijk altijd.Wij helpen graag!

Extra informatie via Social Media?

Klik hier om ons te volgen op Twitter

Klik hier om ons te liken op Facebook

En blijf op de hoogte!