SponsorMan April 2023

SponsorMan April 2023

De Wervingstip van de SponsorMan: Vakantiegeld

In mei wordt jaarlijks het vakantiegeld uitbetaald. Dit is voor veel bedrijven een kans. Denk bijvoorbeeld aan de reisorganisatie en de vermogensbeheerder. Als jullie ze op de kans wijzen zullen ze ongetwijfeld hun interesse tonen. Hebben jullie bedrijven uit de branches uit de voorbeeldbrief al als sponsor, wijs ze dan als service op deze kans. Ze zullen het zeker waarderen!

Klik hier voor meer informatie

 

Extra wervingstip van de SponsorMan: Promotie

Soms is het zo logisch… In ons advies voor het selecteren van potentiële sponsors dat terug te vinden is in de toolkit gaven wij aan dat jullie leveranciers een goede bron voor nieuwe sponsors zijn. Een voorbeeld hiervan is de leverancier van de promotiematerialen en bedrukking.
Voor elk evenement op jullie club zijn speciale t-shirts nodig, of een leuk aandenken. Hetzelfde geldt voor kampioenschappen. Ook daarvoor wordt vaak speciale kleding bedrukt. Bovendien hebben veel sporters naast de clubkleding aanvullende sportkleding nodig, zoals regenjasjes of hoodies. Dit soort zaken kunnen gesponsord worden en worden dan betrokken bij een leverancier van promotiekleding, maar is deze ook al jullie sponsor? Niet? Dan is het tijd om deze kans tot doelpunt te promoveren.

Klik hier voor meer informatie

De aandachtstip van de SponsorMan: Sponsor van het Jaar Verkiezing

Elke maand bedenken wij iets nieuws om jullie sponsors meer aandacht te geven. Deze maand hebben wij een heuse verkiezing bedacht. Het klinkt ingewikkelder dan het is.

Hoe kunnen jullie beter de aandacht op jullie sponsors vestigen dan door een verkiezing te organiseren voor de sponsor van het jaar?
Met Google Forms is dit zo geregeld, origineel en heel positief!

Klik hier voor meer informatie

 

Een nieuwe rekentool: nu nog meer besparing door Obligatieplan.nl?

Dat er met een Obligatieplan veel geld kon worden bespaard dat was al wel bekend. In de gratis rekentool kon deze besparing eenvoudig worden berekend. De obligatielening werd dan vergeleken met een banklening met dezelfde looptijd en aflossingsvorm. De besparing is dan al gauw € 37.000,- per € 100.000,-!

Maar eigenlijk is in veel gevallen de besparing nog veel groter. Een banklening heeft in veel gevallen een langere looptijd dan de obligatielening en daardoor is de besparing in rentelasten nog veel hoger dan eerder werd gecalculeerd. Als een obligatielening in het standaard voorbeeld van een annuïtaire lening tegen 4% rente, een looptijd van 10 jaar en een jaarlijkse schenking van € 37,- een banklening met een looptijd van 20 jaar vervangt is de besparing niet € 37.000,-, maar zelfs bijna € 61.000,-! Een enorm verschil, vandaar dat dit nu ook eenvoudig te calculeren is in de rekentool doordat de looptijd van de alternatieve banklening kan worden ingesteld.

Klik hier om de nieuwe rekentool aan te vragen

De TEK  kan worden aangevraagd!

TEK (Tegemoetkoming Energiekosten):

Op 21 maart 2023 is de TEK-regeling geopend. Ook verenigingen kunnen van deze regeling gebruik maken.

Om in aanmerking te komen voor de TEK moeten jullie energiekosten minimaal 7% van de totale omzet bedragen. Om te berekenen of jullie hieraan voldoen kun je de volgende stappen doorlopen:

  • Gas: Vermenigvuldig je werkelijke gasverbruik over 2022 met de modelprijs voor gas in 2022 (€ 2,41 per m3).
  • Elektriciteit: maakt de vereniging gebruik van zonnepanelen? Dan trek je de teruglevering van je installatie eerst van het totale jaarverbruik af.
  • Vervolgens neem je het werkelijke elektriciteitsverbruik en vermenigvuldig je dit met de modelprijs voor elektra (€ 0,59 per kWh)
  • Daarna tel je de gas- en elektriciteitskosten bij elkaar op. Dit bedrag deel je door de totale omzet van 2022 en vermenigvuldig je met 100%.

Kom je minimaal op 7% uit? Dan voldoen jullie aan de voorwaarde voor deelname aan de regeling.

Meer informatie is hier terug te vinden. Hier kan je ook een aanvraag indienen.

Wat is de hoogte van de bijdrage?

Het subsidiebedrag dat jullie ontvangen, hangt af van het gebruik en de energieprijzen. Er wordt gerekend met maximum bedragen per m3 gas en kWh elektriciteit. Je kunt alleen van deze regeling gebruik maken als jullie energieprijs van 2023 hoger is dan € 1,19/m3 voor gas of € 0,35/kWh voor elektriciteit. Over de energiekosten boven deze drempelprijzen wordt 50% subsidie verleend.

De energieprijzen fluctueren. Hierdoor kan er van tevoren niet worden berekend op hoeveel subsidie de vereniging precies recht heeft. Om te voorkomen dat men achteraf subsidie moet terugbetalen, wordt er een voorschot van 50% gegeven. In 2024 wordt het definitieve subsidiebedrag gebaseerd op de modelprijs van gas en elektriciteit in 2023. Die maakt het CBS begin 2024 bekend.

Extra informatie via Social Media?